parallax background

Səid Əlibəyov

Səid Əlibəyov

Səid Əlibəyov ümumi və akademik İngilis dili üzrə ixtisaslaşmışdır. Müxtəlif tədris təlimlərinə qoşularaq müvafiq sertifikatlar əldə etmiş, Cambridge tədris təlimlərində iştirak edərək IELTS üzrə tədris təcrübəsi qazanmışdır.

 

Səid Əlibəyov hazırda İngilis dili müəllimi kimi BLBS tədris mərkəzində fəaliyyət göstərir.

 Onun iş prosesində əsas prinsiplərindən biri tələbələrin ingilis dili üzrə kommunikativ bacarığının yüksək səviyyəyə çatdırılmasıdır.

 

Qeyd edək ki, S.Əlibəyov ingilis dilini mərkəzləşmiş tələbə üsulu ilə tədris edir. Bu isə tələbələrin marağını maksimum dərsə cəlb etməyə və tədrisin effektini artırmağa xidmət edir.